Severim ben seni candan içeri,

Yolum vardır bu erkandan içeri.

 

Beni bende deme bende değilim,

Bir ben vardır bende benden içeri.

 

Nereye bakar isem dopdolusun,

Seni nere koyam benden içeri.

 

O bir dilberdürür yoktur nişanı,

Nişan olur mu nişandan içeri.

 

Beni bana sorma bende değilim,

Suretim boş yürür dondan içeri.

 

Beni benden alana ermez elim,

Kadem kim basa sultandan içeri.

 

Tecelliden nasip erdi kimine,

Kiminin maksudu bundan içeri.

 

Kime didar gününden şule değse,

Onun şulesi var günden içeri.

 

Senin aşkın beni benden alıptır,

Ne şirin dert bu dermandan içeri.

 

Şeriat, tarikat yoldur varana,

Hakikat, marifet andan içeri.

 

Süleyman kuş dilin bilir dediler,

Süleyman var Süleyman'dan içeri.

 

Unuttum din diyanet kaldı benden,

Bu ne mezhepdürür dinden içeri.

 

Dinin terkedenin küfürdür işi,

Bu ne küfürdür imandan içeri.

 

Miskin Yunus gözü tuş oldu sana,

Kapında bir kuldur senden içeri.

Yeni video eklenince haberin olsun.

Yeni video eklenince haberin olsun.

Yeni video eklenince haberin olsun.

Yeni video eklenince haberin olsun.

Yeni video eklenince haberin olsun.